• Mô tả công việc:

  - Quản lý trực tổng đài điện thoại, chuyển các cuộc gọi từ khách hàng tới các phòng ban.
  - Theo dõi Công văn đến, Công văn đi, thư tín

  Xem chi tiết
 • Mô tả công việc

  1. Lập kế hoạch chiến lược xây dựng, duy trì và bảo vệ hình ảnh thương hiệu Công ty.
  2. Triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt (Bao gồm tất cả các hoạt động PR

  Xem chi tiết
 • MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  - Điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động khối Kinh Doanh.
  - Xây dựng các chính sách, các kế hoạch, chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh

  Xem chi tiết
 • Mô tả công việc

  - Quản lý SP ,theo dõi giám sát thực hiện của nv kinh doanh
  -Tìm hiểu thị trường,đánh giá nhu cầu của KH để có hướng giải quyết.

  Xem chi tiết
 • Đào tạo và phát triển là phương châm của Saviland nhằm giúp đội ngũ nhân sự phát huy tối đa tiềm năng và định hướng nghề nghiệp, phù hợp với từng cá nhân, giúp nhân sự ngày càng phát triển bản thân và trở thành các nhà lãnh đạo trong tương lai.

  Xem chi tiết