CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAVILAND

" Hãy để chúng tôi làm điều bạn muốn "

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem chi tiết

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Xem chi tiết

TẦM NHÌN

Với tầm dài hạn, cụ thể đến năm đến 2029 trở thành Tập đoàn đa nghành nghề trong lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, Tài chính trải dài từ Bắc vào Nam, đưa Saviland trở thành công ty đại chúng (SVG)

Xem chi tiết

SỨ MỆNH

Tầm Nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi Công ty

Xem chi tiết

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC & Ý NGHĨA LOGO

Xem chi tiết