CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAVILAND

" Hãy để chúng tôi làm điều bạn muốn "

TẦM NHÌN

  

Với tầm dài hạn, cụ thể đến năm đến 2035 trở thành Tập đoàn đa nghành nghề trong lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, Tài chính trải dài từ Bắc vào Nam, đưa Saviland trở thành công ty đại chúng.
  • 2020 – 2023: Với mục tiêu 3 năm tiếp theo, Savi đặt mục tiêu tích luỹ tài chính từ mảng hoạt động môi giới, đầu tư thứ cấp (2020 đến 2021 – 20 tỷ, 2021 đến 2022 - 30 tỷ, 2022 đến 2023 – 40 tỷ), xây dựng đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ kế thừa. Duy trì đội ngũ CBCNV từ 40 nhân viên đến 120 nhân viên. Mở rộng mô hình kinh doanh ra 4 sàn kinh doanh.
  • 2024 – 2029: phân phối độc quyền, đầu tư thứ cấp, phát triển các dự án bất động sản căn hộ, nhà phố, đất nền. Nâng mục tiêu doanh thu trên 80 tỷ/năm, quy mô nhân sự từ 150 đến 200 nhân sự. Xây dựng mở rộng quy mô thành lập các công ty con phụ trách mãng kinh doanh môi giới bất động sản.
  •  2029 – 2034: Trở thành chủ đầu tư kinh doanh, xây dựng các dự án bất động sản. Với mục tiêu 2-3 dự án được triển khai trong 1 năm. Nâng mức doanh thu trên 200 tỷ/năm. Xây dựng hệ thống nhân viên từ 200 đến 400 nhân viên, thành lập các công ty con hỗ trợ kinh doanh “xây dựng, nội thất, cung cấp vât liệu, tài chính, thiết kế, thi công”.
  •  2035 chính thức đưa Saviland trở thành Tập đoàn bất động sản đa ngành nghề trong lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, Tài chính trải dài từ Bắc vào Nam; đưa Saviland trở thành công ty đại chúng.