CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAVILAND

" Hãy để chúng tôi làm điều bạn muốn "

TẦM NHÌN

Với tầm dài hạn, cụ thể đến năm đến 2029 trở thành Tập đoàn đa nghành nghề trong lĩnh vực liên quan đến Bất động sản, Tài chính trải dài từ Bắc vào Nam, đưa Saviland trở thành công ty đại chúng (SVG)