CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAVILAND

" Hãy để chúng tôi làm điều bạn muốn "

SỨ MỆNH

  • KHÁCH HÀNG: Cung cấp dịch vụ, sản phẩm ưu việt nhất đến quý khách hàng. Mang lại giá trị sản phẩm gia tăng, cơ hội đầu tư tốt nhất. Với phương châm khách hàng là số 1 để công ty xây dựng mục tiêu chiến lược.

  • KHÁCH HÀNG: Cung cấp dịch vụ, sản phẩm ưu việt nhất đến quý khách hàng. Mang lại giá trị sản phẩm gia tăng, cơ hội đầu tư tốt nhất. với phương châm khách hàng là số 1 để công ty xây dựng mục tiêu chiến lược.
  • CỔ ĐÔNG: Với quan điểm cả hai cùng win – win, chúng tôi hiểu cổ đông là người mang lại giá trị lớn nhất để chúng tôi có cơ hội tạo ra dịch vụ, sản phẩm giá trị nhất đến người tiêu dùng.
  • NHÂN VIÊN: Tạo công việc làm, phát triển, thay đổi. Chúng tôi xem mọi cá nhân tại Saviland là Người đồng hành cùng phát triển, tạo ra tư duy, kiến thức, kỹ năng, tài chính của mỗi cá nhân một cách tốt nhất.